سرور مجازی اختصاصی ایران مجهز به دیداس پروتکشن و تحویل آنی

استفاده برای تانل ، VPN و ... ممنوع می باشد

Silver 4 موجود است
 • 8GB DDR5 4800MHz رم
 • 2vCore Ryzen 9 7950x (up to 5.7GHz) پردازنده
 • 50GB NVMe PRO 980 هارد
 • Unmetered ترافیک
 • 1Gbps آپ لینک
 • 99% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • 3 و 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • پارس آنلاین لوکیشن
VIP 3 موجود است
 • 16GB DDR5 4800MHz رم
 • 4vCore Ryzen 9 7950x (up to 5.7GHz) پردازنده
 • 75GB NVMe PRO 980 هارد
 • Unmetered ترافیک
 • 1Gbps آپ لینک
 • 99% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • 3 و 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • پارس آنلاین لوکیشن
Premium 1 موجود است
 • 32GB DDR5 4800MHz رم
 • 8vCore Ryzen 9 7950x (up to 5.7GHz) پردازنده
 • 100GB NVMe PRO 980 هارد
 • Unmetered ترافیک
 • 1Gbps آپ لینک
 • 99% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • 3 و 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • پارس آنلاین لوکیشن