میزبانی وب با هاست سیپنل پر سرعت آلمان

ضمانت برگشت وجه تا 24 ساعت در صورت نا رضایتی

هاست پرقدرت ۵۰۰ مگابایت (DE-HOST-500MB) 0 موجود است
 • ۵۰۰ مگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۱۰۰ تعداد کانکشن همزمان
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد
هاست پرقدرت ۱ گیگابایت (DE-HOST-1GB) 0 موجود است
 • ۱ گیگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۱۰۰ تعداد کانکشن همزمان
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد
هاست پرقدرت ۲ گیگابایت (DE-HOST-2GB) 0 موجود است
 • ۲ گیگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۱۰۰ تعداد کانکشن همزمان
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد
هاست پرقدرت ۴ گیگابایت (DE-HOST-4GB) 0 موجود است
 • ۴ گیگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۱۰۰ تعداد کانکشن همزمان
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد
هاست پرقدرت ۷ گیگابایت (DE-HOST-7GB) 0 موجود است
 • ۷ گیگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۱۰۰ تعداد کانکشن همزمان
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد
هاست پرقدرت ۱۰ گیگابایت (DE-HOST-10GB) 0 موجود است
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۱۰۰ تعداد کانکشن همزمان
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد