میزبانی وب پرسرعت با هاست سیپنل ایران

ضمانت برگشت وجه تا 24 ساعت در صورت نا رضایتی

پلن مقدماتی (HOST-IRPRO-5GB) 0 موجود است
 • ۵ گیگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۴ گیگابایت رم
 • ۲۰۰ تعداد کانکشن همزمان
 • ۵ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • SSD نوع هارد
پلن نقره ای (HOST-IRPRO-10GB) 0 موجود است
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۴ گیگابایت رم
 • ۲۰۰ تعداد کانکشن همزمان
 • ۵ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • SSD نوع هارد
پلن طلایی (HOST-IRPRO-15GB) 0 موجود است
 • ۱۵ گیگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۴ گیگابایت رم
 • ۲۰۰ تعداد کانکشن همزمان
 • ۵ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • SSD نوع هارد
پلن پلاتینیوم (HOST-IRPRO-20GB) 0 موجود است
 • ۲۰ گیگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۴ گیگابایت رم
 • ۲۰۰ تعداد کانکشن همزمان
 • ۵ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • SSD نوع هارد